Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden

Sep 26, 2019

Det trevliga samtalet kring den goda cigarren fortsätter under hösten med nya spännande gäster. Nytt för säsongen är också Anders ständiga bisittare. Axels roll tas över av strålande stjärnan Johanna Kastensson, som i veckans avsnitt introducerar sig själv, tankfullt puffande på veckans cigarr.

Dagens...