Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Feb 22, 2018

I första avsnittet av Brobergs cigarrpodd presenterar sig era värdar lite närmare. Anders får en språklig aha-upplevelse och Axel undrar om man kan sätta ett pris på 390-årigt smör.
Dagens cigarr - Oliva Serie V Melanio Petit Corona.