Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Oct 26, 2023

Den här gången gästas era företrädare i cigarrvärlden av inspirationsföreläsaren Olof Röhlander. Vi pratar om livssyn, om att förändra sitt liv och tre aspekter av cigarren, man kanske inte alltid tänker på. Johanna bjuder generöst på honduranskt rökverk.

Dagens cigarr: Asylum 13 Short Corona 44x4

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.