Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Mar 7, 2019

I ett guldinfattat avsnitt besöker en av svensk teaters verkliga diamanter podden. Ingen mindre än den firade och uppburna aktrisen Marie Göranzon, låter sin strålglans lysa över oss, när hon animerat berättar om bl.a. en Lars Noréns dyra Dunhill-pipa och en sommarstuga i Ödeshög som aldrig kommer till punkt. 

Dagens cigarr: Davidoff Signature 2000   

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.