Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Nov 7, 2019

Genom Valhall skallar denna vecka ett rungande Wagnerskt hoyota-hoo, när vi får musikaliskt besök av unga operastjärnan Maja Frydén. Johanna bjuder på en kongenial cigarr och Anders går över alla bräddar med citat ur olika filmer med snudd på too many notes!

Dagens cigarr: Davidoff Aniversario Entreacto

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.