Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Sep 11, 2022

Dagens gäst - Kaffemissionären Viktor Liljerås, bevisar att kaffe utan grädda inte alls är som kärlek utan kyssar, utan att allt beror på kvalitet och rostning. Efter en kopp ”Mörkare makter” håller ert värdpar inte bara med, utan längtar efter både påtår och tretår.

Dagens cigarr: Balmoral Anejo XO Rothschild Masivo

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.