Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden

Sep 11, 2022

Dagens gäst - Kaffemissionären Viktor Liljerås, bevisar att kaffe utan grädda inte alls är som kärlek utan kyssar, utan att allt beror på kvalitet och rostning. Efter en kopp ”Mörkare makter” håller ert värdpar inte bara med, utan längtar efter både påtår och tretår.

Dagens cigarr: Balmoral Anejo XO...


Sep 7, 2022

Era värdar får denna gång besök av journalisten Fredrik Kullberg, som berättar mer om sin nya bok ”Svensk Floskelordbok! Vi skrattar igenkännande, men noterar också allvaret bakom olika branschers mumbojumbo!

Dagens cigarr: Silencio Red Dot Robusto

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media...