Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden

May 25, 2023

Era vänner i cigarrvärlden dröjer sig kvar i Göteborg och går idag till botten med ett av livets allra största mysterier - Göteborgsvitsen! Dagens gäst Ulf Benkel tar oss med på en allvarlig resa in i skämtsamhetens land och det är verkligen ingenting att skoja om.

Dagens cigarr: Schizo Robusto 50x5


May 11, 2023

Era värdar dyker idag ned i det allra mest Götebôrska som finns, nämligen själva dialekten. Till vår hjälp har vi auktoriteten på området, professor emeritus Lars-Gunnar Andersson, som med fast hand leder oss mellan adjektiv, verbböjningar och substantiv. Johanna puffar eftertänksamt och igenkännande, medan...