Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Mar 7, 2019

På krypavstånd från Brobergs gästar idag, från traditionstyngda Operabaren, Dan Franck med många års erfarenhet av att blanda drinkar och korka upp champagne. Vi pratar om den gamla ”goda” tiden när man fick röka inomhus, om en humidor med proveniens och cocktails med historia. Anders lottar ut en superfin vinst till den som svarar rätt på dagens svåra fråga.

 

Dagens cigarr: Macanudo Inspirado White Robusto

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.