Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Apr 4, 2019

Efter mycken vånda och stort besvär, tar sig er värd Anders Eriksson, äntligen an att inspirerat recensera dagens cigarr – Macanudo Inspirado Red Robusto. Med ett stort mått av livsfilosofi funderar han vidare över kända cigarrökare i film och litteratur, liksom han skänker en tanke åt sin favoritbyrådirektör – H.K Bergdahl.

Dagens cigarr: Macanudo Inspirado Red Robusto

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.