Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Dec 5, 2019

Cigarr och glögg? Kan det verkligen passa ihop? Ja, säger dagens gäst Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria. Hör honom berätta om sitt förhållande till Linné och cigarrer, om utdelningen av Nobelpriset och mycket annat. Johanna bjuder på en halvt anständig snapsvisa och Anders njuter av kaffetonerna i dagens cigarr.

Dagens cigarr: The Griffin's Nicaragua Short Torpedo

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.