Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Mar 26, 2020

Vår gäst idag blev tvungen att lämna återbud, så istället får våra ärade lyssnare njuta av min och Johannas röst, när vi talar om humidorer - ett ämne så stort att vi känner oss tvungna att ta upp det igen längre fram. Så här långt kan vi dock konstatera att en humidor aldrig kan bli för stor!

Dagens cigarr: CAO Brazilia Gol!

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.