Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Nov 24, 2020

I veckans novembermörker, lyser glöden från den goda cigarren upp. Vi gästas denna gång av uppåtstigande filmaren Johan Erik Lallerstedt, som godmodigt blossar på sin pipa, allt medan vi pratar om pipor, marknadsföring och hur trött man kan bli på reklam

Dagens cigarr: Romeo y Julieta AT No 3

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.