Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Apr 29, 2021

Cigarrpodden har idag äran att välkomna arkitekten Eric Norin, som företrädare för det s.k. Arkitekturupproret. Vi undrar förstås vad de egentligen gör uppror emot, pratar om nostalgi och provar en klassisk kuban passande för var sann epikuré. Taxen Colin rycker in istället för Johanna.

Dagens cigarr: Hoyo de Monterrey Epicure No 2

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.