Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Jun 2, 2022

Cigarrpodden ångar vidare med ett synnerligen spritigt avsnitt, där vi provar en limited edition ihop med dagens gäst, Richard Hägg från importören QBN Bev. Han bjuder på sex olika spritsorter ur sortimentet och vi betygsätter efter bästa förmåga.

Dagens cigarr: Davidoff Limited Edition 2022

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.