Preview Mode Links will not work in preview mode

Cigarrpodden


Sep 7, 2022

Era värdar får denna gång besök av journalisten Fredrik Kullberg, som berättar mer om sin nya bok ”Svensk Floskelordbok! Vi skrattar igenkännande, men noterar också allvaret bakom olika branschers mumbojumbo!

Dagens cigarr: Silencio Red Dot Robusto

Producerat av Eric Palmcrantz, Figaro Music & Media Group.